In de regio Amersfoort (Amersfoort, Soest, Baarn, Bunschoten, Woudenberg en Leusden) kan je onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor mijn begeleiding.
Dit gebeurt door middel van een toewijzing vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij hoarding of bij organisatieproblemen als budget een probleem is.

Bij het sociaal team of het WMO-loket van de gemeente waar je woont is meer informatie op te vragen over de voorwaarden en mogelijkheden. 

Woon je in de regio Gooi Vechtstreek en kom je in aanmerking voor ondersteuning vanuit de WMO? Dan kan je voor mijn begeleiding terecht bij Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek.

Er is in de meeste gevallen een eigen bijdrage verschuldigd van € 19,00 per maand.

Theme: Overlay by Kaira
Copyright Tessa de Graaf