Ik ben Mattie Goedegebuur en ik zorg voor begeleiding voor personen die extra ondersteuning nodig hebben. De begeleiding is een combinatie van praktische hulp en persoonlijke begeleiding in de thuissituatie voor korte of langere tijd.

Bijvoorbeeld bij de volgende zaken:
•ondersteuning bij de administratie, omgaan met instanties, omgaan met geld
•ondersteuning in het structureren van het huishouden
•omgaan met conflicten, aanleren sociale vaardigheden
•omgaan met emoties
•opvoedingsondersteuning
•ondersteuning in het zoeken naar werk of dagactiviteit
•huiswerkbegeleiding, (reken en taal-)bijles, priveles

Ik ga uit van uw wensen en mogelijkheden. Samen wordt er op een positieve en prettige manier aan uw zelfredzaamheid gewerkt, om uw zelfvertrouwen te vergroten en uw vaardigheden uit te breiden.

Mijn ervaring omvat begeleiding van mensen met borderline, autisme, schizofrenie, ADHD, PDD-NOS, burn-out, zwakbegaafdheid, leerachterstand en hoogbegaafdheid.

Theme: Overlay by Kaira
Copyright Tessa de Graaf