Hoarding is een psychische aandoening waarbij iemand heel veel spullen verzamelt en zoveel moeite heeft om spullen (en soms zelfs afval) weg te doen dat hun hele leven er door wordt beïnvloed.Het huis functioneert niet meer als woning, alleen nog als opslag. Schaamte zorgt er voor dat niemand meer uitgenodigd wordt en banden met vrienden en familie verslechteren. 

Door de vele spullen is het schoon houden van de woning moeilijk en gezondheidsproblemen liggen op de loer.
Dit alles heeft natuurlijk ook effect op de financiën.

We spreken van hoarding als er geen lichamelijke oorzaak (zoals hersenletsel) of andere  oorzaak voor het verzamelen (zoals obsessief-compulsieve stoornissen of ASS) aangetoond kan worden. De oorzaak ligt in een traumatische gebeurtenis, maar ook een genetische component kan niet worden uitgesloten. In veel gevallen gaat hoarding gepaard met bijvoorbeeld een angststoornis. Ook hebben hoarders vaak zelf slecht inzicht in hun situatie, ze zien vaak het probleem niet of vinden dat het hun zaak is en dat er niets hoeft te veranderen.

Door de complexiteit van de situatie waarin deze verzamelaars verkeren is het belangrijk dat er passende hulp wordt geboden. Psychische hulp voor het verwerken van aanwezig trauma, maar ook eventueel medicatie om angsten te onderdrukken.
Een professional organizer helpt bij de praktische kant. Hij of zij staat de cliënt bij in het maken van kleine veranderingen waardoor leefsituatie langzaamaan kan verbeteren. Het helpt de cliënt om iemand naast zich te hebben tijdens dit proces als klankbord, als steun en die ook extra handen kan leveren en zo helpt met het uitvoeren en doorzetten van de voorgenomen stappen. 

Het is geen zaak van een container plaatsen en het huis leeghalen. Dit veroorzaakt enorme stress bij de cliënt en draagt absoluut niet bij aan zijn of haar herstel. Het is dan ook een langdurig traject waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn om iemand met hoardingproblematiek te helpen.

Theme: Overlay by Kaira
Copyright Tessa de Graaf