In deze tijd is op afstand werken vanuit huis niets nieuws meer. Begeleiden op afstand is dan ook een snel opkomende manier van begeleiden.

Het voordeel van één op één virtueel begeleiden is dat de afspraken korter kunnen zijn en dat je tussen korte sessies zelf aan de slag kunt. Ik hoef er dan niet bij te blijven en je betaalt er dus niet voor. Ook reiskosten vervallen uiteraard.

Wanneer je in een groep instroomt is het voordeel dat je nog minder betaalt en dat je deze sessies dus kunt gebruiken als stok achter de deur. Iedereen in de groep werkt aan een van tevoren bepaalde klus (administratie, de koelkast schoonmaken enz.). Je hebt dan extra druk omdat ik (en de anderen in de groep) ook online zijn en je bij de les houden. Vragen stellen is ook mogelijk in een groep, maar ik kan niet uitgebreid ingaan op specifieke persoonlijke situaties.

Wanneer een groep bestaat uit mensen die een gelijksoortige taak uitvoeren (bijvoorbeeld administratie opschonen of de gangkast uitruimen) kan er uitgebreider ingegaan worden op de werkwijze en taak.

Ook voor het aanleggen van zorg- , calamiteiten- of nabestaandendossiers is een virtueel groepje ideaal. Ik kan de algemene richtlijnen uitleggen en ieder kan zijn of haar vragen stellen.

Tarieven voor groepssessies worden  berekend op basis van het aantal deelnemers, maar met een minimum van € 7,50 per half uur inclusief BTW.

Omdat ik rekening moet houden met het welzijn en de veiligheid van de groep behoud ik mij het recht voor om mensen te weigeren of te verwijderen uit een groep. Terugbetaling van het verschuldigde bedrag voor de sessie zal dan niet plaatsvinden.

 

Theme: Overlay by Kaira
Copyright Tessa de Graaf